Chromia (CHR) – EIF Merge

Planujemy zakończyć i scalić kod w sierpniu, a następnie przystąpić do szeroko zakrojonych testów.