Browsing Tag

ESPI/EBI

2626 posts
Czytaj więcej

QUERCUS TFI S.A.: raport finansowy (2021-04-08 17:12)

Spis załączników:20210408_171207_1285810067_RB_15_2021.pdf20210408_171207_1285810067_2020R_QTFI_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf20210408_171207_1285810067_Stanowisko_Zarzadu_opinia_Audytora_2020_QTFI.pdf20210408_171207_1285810067_Stanowisko_RN_opinia_Audytora_2020_QTFI.pdf20210408_171207_1285810067_oswiadczenie_RN_QTFI_w_sprawie_KA_20210331.pdf20210408_171207_1285810067_List_Prezesa_Zarzadu_QTFI_2020.pdf20210408_171207_1285810067_30032021_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_EMITENTA_2020_FINAL.pdf20210408_171207_1285810067_oswiadczenie_RN_QTFI_sprawozdanie_20210331.pdf20210408_171207_1285810067_30032021_Sprawozdanie_FinansoweESPI_FINAL.pdfTRUEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport roczny SA-R2020(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących…
Czytaj więcej

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: raport finansowy (2021-04-08 17:15)

Spis załączników:20210408_171555_1443899858_2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf20210408_171555_1443899858_Raport_biezacy_12_2021.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_QMSFIZ_List_Zarzadu_do_investorow.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_QMSFIZ_Spraw_Zarzadu_z_dzialal_Emitenta.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_Sprawozdanie_FIZAA_Informacja_dodatkowa.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_ocena_sprawozdania_2020.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_FIZMS_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf20210408_171555_1443899858_Stanowisko_Zarzadu_opinia_Audytora_2020_Multistrategy_FIZ.pdf20210408_171555_1443899858_Stanowisko_RN_opinia_Audytora_2020_Multistrategy_FIZ.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf20210408_171555_1443899858_2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/quercus-multistartegy-fiz-raport-finansowy-2021-04-08-1715
Czytaj więcej

DEVELIA: raport finansowy (2021-04-08 17:18)

Spis załączników:20210408_171856_0635564776_Develia_S.A_sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok.xhtml20210408_171856_0635564776_Develia_S.A_sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok.xhtml.xades20210408_171856_0635564776_Develia_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml20210408_171856_0635564776_Develia_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades20210408_171856_0635564776_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml20210408_171856_0635564776_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.xades20210408_171856_0635564776_Ocena_sprawozdan_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza.xhtml20210408_171856_0635564776_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml20210408_171856_0635564776_Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sporzadzenia_sprawozdan.xhtml20210408_171856_0635564776_Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sporzadzenia_sprawozdan.xhtml.xades20210408_171856_0635564776_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml20210408_171856_0635564776_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml.xa Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/develia-raport-finansowy-2021-04-08-1718
Czytaj więcej

DEVELIA: raport finansowy (2021-04-08 17:21)

Spis załączników:20210408_172103_1519982407_259400HUJAX3D4W3RL34-2020-12-31.zip20210408_172103_1519982407_259400HUJAX3D4W3RL34-2020-12-31.zip.xades20210408_172103_1519982407_Develia_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml20210408_172103_1519982407_Develia_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades20210408_172103_1519982407_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml20210408_172103_1519982407_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.xades20210408_172103_1519982407_Ocena_sprawozdan_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza.xhtml20210408_172103_1519982407_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml20210408_172103_1519982407_Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sporzadzenia_sprawozdan.xhtml20210408_172103_1519982407_Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sporzadzenia_sprawozdan.xhtml.xades20210408_172103_1519982407_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml20210408_172103_1519982407_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml.xades20210408_172103_1519982407_Spra Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/develia-raport-finansowy-2021-04-08-1721