Wskaźnik Rynku Pracy nie napawa optymizmem. Bezrobotnym trudniej znaleźć pracę!

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w maju 2021r. wzrósł w porównaniu do kwietnia o blisko 0,3 punktu. Jest to drugi miesiąc wzrostu wartości wskaźnika, choć obecna skala zmian była mniejsza niż przed miesiącem. Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego roku wskaźnik charakteryzuje się zwiększoną zmiennością, co odzwierciedla dominującą wśród uczestników rynku niepewność, w tym również niepewność co do przyszłej wielkości zatrudnienia.
Badania wskazują, że proces chomikowania pracowników nasilił się w ostatnim czasie,
co oznacza, że przedsiębiorstwa starają się nie zwalniać, lub możliwie odsuwać w czasie moment redukcji liczby pracowników, licząc na postępujące i trwałe ożywienie, jednocześnie zdając sobie sprawę z ograniczeń podażowych na rynku pracy. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa dość ostrożnie podchodzą do kreacji nowych miejsc pracy, co zmniejsza szan

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/wskaznik-rynku-pracy-nie-napawa-optymizmem-bezrobotnym-trudniej-znalezc-prace

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji (2021-03-24 23:58)

Spis załączników:20210324_235819_1094873050_1_uchwaly_podjete_przez_WZA.pdf20210324_235819_1094873050_1_resolutions_adopted_by_the_GM.pdf20210324_235819_1094873050_2_zalacznik_do_uchwaly_nr_26_WZA.pdf20210324_235819_1094873050_2_appendix_to_resolution_no._26_of_the_GM.pdf20210324_235819_1094873050_3_zalacznik_do_uchwaly_nr_27_WZA.pdf20210324_235819_1094873050_3_attachment_to_resolution_no._27_of_the_GM.pdf20210324_235819_1094873050_4_zalacznik_do_uchwaly_nr_28_WZA.pdf20210324_235819_1094873050_4_attachment_to_resolution_no._28_of_the_GM.pdf20210324_235819_1094873050_5_zyciorysy_zawodowe_czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf20210324_235819_1094873050_5_professional_CVs_of_the_SB_members.pdf20210324_235819_1094873050_6_zyciorysy_zawodowe_czlonkow_Zarzadu.pdf20210324_235819_1094873050_6_professional_CVs_of_the_MB_members.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr12/2021Data sporządzenia:2021-03-24Skrócona nazwa emitentaBANK MILLENNIUM S.A.TematTreść uc Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/bank-millennium-sa-tresc-uchwal-powzietych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-banku-millennium-sa-w-dniu-24-marca-2021-r-ukonstytuowanie-sie-rady-nadzorczej-nowej-kadencji-oraz-powolanie-zarzadu-nowej-kadencji-2021-03-24-2358