ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA: raport finansowy (2021-04-08 17:19)

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

8/2021(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2021-04-08Nazwa podmiotu:ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIATemat raportu:Informacje w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów FunduszuPodstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 13 oie – zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

Zarząd Rockbridge
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”),
działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi, zgodnie z art. 6a ust. 6 statutu Rockbridge Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
Multi Strategia (dalej: „Fundusz”),
niniejszym i

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/rockbridge-fiz-multi-strategia-raport-finansowy-2021-04-08-1719

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

KOGENERA: raport finansowy (2021-03-23 06:49)

Spis załączników:20210323_064911_1579496428_List_do_akcjonariuszy_KGN_2020.xhtml20210323_064911_1579496428_List_do_akcjonariuszy_KGN_2020.xhtml.XAdES20210323_064911_1579496428_Wybrane_dane_finansowe_GK_KGN_2020.xhtml20210323_064911_1579496428_Wybrane_dane_finansowe_GK_KGN_2020.xhtml.XAdES20210323_064911_1579496428_KOGENERACJA-2020-12-31.zip20210323_064911_1579496428_KOGENERACJA-2020-12-31.zip.XAdES20210323_064911_1579496428_Sprawozdanie_Zarzadu_KGN_i_GK_KGN_2020.xhtml20210323_064911_1579496428_Sprawozdanie_Zarzadu_KGN_i_GK_KGN_2020.xhtml.XAdES20210323_064911_1579496428_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_KGN_2020.xhtml20210323_064911_1579496428_Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_KGN_2020.xhtml20210323_064911_1579496428_KOGENE~2.XHT20210323_064911_1579496428_KOGENE~2.XADFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport roczny SRR 2020(rok) (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji…