QUERCUS TFI S.A.: raport finansowy (2021-04-08 17:12)

Spis załączników:20210408_171207_1285810067_RB_15_2021.pdf20210408_171207_1285810067_2020R_QTFI_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf20210408_171207_1285810067_Stanowisko_Zarzadu_opinia_Audytora_2020_QTFI.pdf20210408_171207_1285810067_Stanowisko_RN_opinia_Audytora_2020_QTFI.pdf20210408_171207_1285810067_oswiadczenie_RN_QTFI_w_sprawie_KA_20210331.pdf20210408_171207_1285810067_List_Prezesa_Zarzadu_QTFI_2020.pdf20210408_171207_1285810067_30032021_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_EMITENTA_2020_FINAL.pdf20210408_171207_1285810067_oswiadczenie_RN_QTFI_sprawozdanie_20210331.pdf20210408_171207_1285810067_30032021_Sprawozdanie_FinansoweESPI_FINAL.pdfTRUEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport roczny SA-R2020(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31oraz

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/quercus-tfi-sa-raport-finansowy-2021-04-08-1712

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy