BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-04-02 18:07)

Spis załączników:20210402_180740_0848417755_BIK_SA_zawiadomienie_NWZA_29042021.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021Data sporządzenia:2021-04-02Skrócona nazwa emitentaBIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.TematInformacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPodstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacj

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/biuro-inwestycji-kapitalowych-sa-informacje-zawarte-w-ogloszeniu-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-2021-04-02-1807

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy