PHARMENA S.A.: Udzielenie patentu w Federacji Rosyjskiej (2021-03-29 17:27)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021

Data sporządzenia: 2021-03-29Skrócona nazwa emitentaPHARMENA S.A.TematUdzielenie patentu w Federacji RosyjskiejPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, iż w dniu 29 mara 2021 r. uzyskał informację, iż Urząd Patentowy Federacji Rosyjskiej udzielił patentu o nr 2744615, obejmującego zastosowania 1-MNA do zapobiegania oraz obniżania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z podwyższonym poziomem CRP. Patent ten zapewnia Spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Federacji Rosyjskiej
Jest to pierwszy patent uzyskany w ramach, dokonanych w latach ubiegłych, zgłoszeń patentowych dotyczących leczenia chorób i zaburzeń związanych z podwyższonym poziomem CRP.

Informację podano ze względu na fakt, iż może mieć ona wpływ na wycenę aktywów spółki PHARMENA S.A. w postaci patentów

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/pharmena-sa-udzielenie-patentu-w-federacji-rosyjskiej-2021-03-29-1727

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy