PAMAPOL S.A.: Otrzymanie informacji o zgodach na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego (2021-03-26 20:26)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021

Data sporządzenia: 2021-03-26Skrócona nazwa emitentaPAMAPOL S.A.TematOtrzymanie informacji o zgodach na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Pamapol) informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. otrzymał z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. informację o wyrażeniu zgody na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej w szczególności aneksem z dnia 15 maja 2019 r. (raport bieżący nr 4/2019), aneksem z dnia 29 c

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/pamapol-sa-otrzymanie-informacji-o-zgodach-na-zmiane-warunkow-umowy-kredytu-konsorcjalnego-2021-03-26-2026

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy