RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych cząsteczki RVU120 (SEL120) w guzach litych (2021-03-08 19:28)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021

Data sporządzenia: 2021-03-08Skrócona nazwa emitentaRYVU THERAPEUTICS S.A.TematZawarcie umowy na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych cząsteczki RVU120 (SEL120) w guzach litychPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 8 marca 2021 r. umowy z Covance Inc. z siedzibą w New Jersey, USA (“Covance”), na przeprowadzenie fazy I (eskalacja dawki) w ramach badania fazy I/II – którego celem jest określenie profilu bezpieczeństwa i skuteczności cząsteczki RVU120 (SEL120) u pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi.

Covance to jeden z wiodących na świecie podmiotów świadczących usługi w obszarze badań i rozwoju leków, prowadzący badania kliniczne od ponad 25 lat. Guzy lite są jednym z obszarów, w

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/ryvu-therapeutics-sa-zawarcie-umowy-na-przeprowadzenie-i-fazy-badan-klinicznych-czasteczki-rvu120-sel120-w-guzach-litych-2021-03-08-1928

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy