AB S.A.: raport finansowy (2021-03-02 19:07)

Spis załączników:20210302_190700_1717635720_H1_20_21_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf20210302_190700_1717635720_H1_20_21_Pismo_Prezesa.pdf20210302_190700_1717635720_H1_20_21_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf20210302_190700_1717635720_H1_20_21_Sprawozdanie_finansowe.pdf20210302_190700_1717635720_AB_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf20210302_190700_1717635720_AB_konsolidacja_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdfFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport półroczny PSr 2020(rok) (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta) za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-07-01 do 2020-12-31zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Fi

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/ab-sa-raport-finansowy-2021-03-02-1907

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy