Miesiąc: Marzec 2021

7095 posts
Czytaj więcej

OEX: raport finansowy (2021-03-31 22:55)

Spis załączników:20210331_225512_1444670055_OEXSA_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml20210331_225512_1444670055_OEXSA_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.xades20210331_225512_1444670055_OEXSA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml20210331_225512_1444670055_OEXSA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES20210331_225512_1444670055_Sprawozdanie_z_badania_OEX_SA_2020.xhtml20210331_225512_1444670055_Sprawozdanie_z_badania_OEX_SA_2020.xhtml.XAdES20210331_225512_1444670055_OEXSA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_JSF.xhtml20210331_225512_1444670055_Grupa_OEX_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_SSF.xhtml.xades20210331_225512_1444670055_List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml20210331_225512_1444670055_List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml.XAdES20210331_225512_1444670055_Ocena_RN_SF_2020.xhtml20210331_225512_1444670055_Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_SF_2020.xhtml20210331_225512_1444670055_Oswadczenie_Zarzadu.xhtml20210331_225512_1444670055_Oswadczenie_Zarzadu.xhtml.XAdES Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/oex-raport-finansowy-2021-03-31-2255
Czytaj więcej

OEX: raport finansowy (2021-03-31 22:58)

Spis załączników:20210331_225840_0068534857_oex_2020-12-31.zip20210331_225840_0068534857_oex_2020-12-31.zip.xades20210331_225840_0068534857_Grupa_OEX_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml20210331_225840_0068534857_Grupa_OEX_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES20210331_225840_0068534857_Grupa_OEX_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_SSF.xhtml20210331_225840_0068534857_Grupa_OEX_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_SSF.xhtml.xades20210331_225840_0068534857_Sprawozdanie_z_badania_GK_OEX_2020.xhtml20210331_225840_0068534857_Sprawozdanie_z_badania_GK_OEX_2020.xhtml.XAdES20210331_225840_0068534857_List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml20210331_225840_0068534857_List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml.XAdES20210331_225840_0068534857_Ocena_RN_SSF_2020.xhtml20210331_225840_0068534857_Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_SSF_2020.xhtml20210331_225840_0068534857_Grupa_OEX_raport_z_informacji_niefinansowych_2020.xhtml20210331_225840_0068534857_Grupa_OEX_raport_z_informacji Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/oex-raport-finansowy-2021-03-31-2258
Czytaj więcej

ACTION S.A.: raport finansowy (2021-03-31 23:04)

Spis załączników:20210331_230418_0725376766_Action_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf20210331_230418_0725376766_Sprawozdanie_finansowe_ACTION_SA_2020.pdf20210331_230418_0725376766_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ACTION_SA_2020.pdf20210331_230418_0725376766_List_do_Akcjonariuszy_ACTION_SA_2020.pdf20210331_230418_0725376766_Lad_Korporacyjny_2020_ACTION_SA.pdf20210331_230418_0725376766_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_2020.doc.pdf20210331_230418_0725376766_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdania_2020_ACTION_S.A..pdfFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport roczny R 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji…
Czytaj więcej

BIOTON: raport finansowy (2021-03-31 23:05)

Spis załączników:20210331_230554_1626002564_Pismo_Zarzadu_Raport_Roczny_2020.xhtml.xades20210331_230554_1626002564_Pismo_Zarzadu_Raport_Roczny_2020.xhtml20210331_230554_1626002564_GK_Bioton_Skonsolidowane_Wybrane_Dane_w_EUR_YE_2020.xhtml.xades20210331_230554_1626002564_GK_Bioton_Skonsolidowane_Wybrane_Dane_w_EUR_YE_2020.xhtml20210331_230554_1626002564_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades20210331_230554_1626002564_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml20210331_230554_1626002564_259400I5R1L3OPCGII81-2020-12-31.zip.xades20210331_230554_1626002564_259400I5R1L3OPCGII81-2020-12-31.zip20210331_230554_1626002564_SzB_Grupa_BIOTON_2020.xhtml.XAdES20210331_230554_1626002564_SzB_Grupa_BIOTON_2020.xhtmlFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport roczny SRR 2020(rok) (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji…
Czytaj więcej

ACTION S.A.: raport finansowy (2021-03-31 23:09)

Spis załączników:20210331_230948_0873894171_Action_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf20210331_230948_0873894171_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_ACTION_SA_2020.pdf20210331_230948_0873894171_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GRUPA_ACTION_SA_2020.pdf20210331_230948_0873894171_List_do_Akcjonariuszy_ACTION_GK_2020.pdf20210331_230948_0873894171_Lad_Korporacyjny_2020_ACTION_GK_2020.pdf20210331_230948_0873894171_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_2020.doc.pdf20210331_230948_0873894171_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdania_2020_GK_ACTION_S.A..pdf FALSEskorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2020 (rok) (zgodnie z § 60 ust. 2…
Czytaj więcej

BIOTON: raport finansowy (2021-03-31 23:26)

Spis załączników:20210331_232642_1605654951_Pismo_Zarzadu_Raport_Roczny_2020.xhtml.xades20210331_232642_1605654951_Pismo_Zarzadu_Raport_Roczny_2020.xhtml20210331_232642_1605654951_Bioton_S.A_Jednostkowe_Wybrane_Dane_w_EUR_YE_2020.xhtml.xades20210331_232642_1605654951_Bioton_S.A_Jednostkowe_Wybrane_Dane_w_EUR_YE_2020.xhtml20210331_232642_1605654951_JSF_Bioton_SA_31.12.2020.xhtml.xades20210331_232642_1605654951_JSF_Bioton_SA_31.12.2020.xhtml20210331_232642_1605654951_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades20210331_232642_1605654951_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml20210331_232642_1605654951_SzB_BIOTON_2020.xhtml.XAdES20210331_232642_1605654951_SzB_BIOTON_2020.xhtmlFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport roczny RR 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji…