ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta. (2021-02-26 14:01)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaZREMB-CHOJNICE S.A.TematOtrzymanie zawiadomienia w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta.Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Zakładu Budowy Maszyn “ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku, informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie spłaconego kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.
M

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/zremb-chojnice-sa-otrzymanie-zawiadomienia-w-przedmiocie-wykreslenia-hipoteki-ustanowionej-na-nieruchomosci-nalezacej-do-emitenta-2021-02-26-1401

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy

STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. – aktualizacja informacji (2021-03-01 12:28)

Spis załączników:20210301_122844_0145340042_Raport_nr_14_2021_-_natezenie_ruchu_.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr14/2021Data sporządzenia:2021-03-01Skrócona nazwa emitentaSTALEXPORT AUTOSTRADYTematWpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na…