WAWEL SA: Deklaracja dywidendy – rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta (2021-02-26 16:17)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaWAWEL SATematDeklaracja dywidendy – rekomendacja Rady Nadzorczej EmitentaPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Emitenta, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta oraz rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła w dniu 26.02.2021 r., uchwałę nr 6 w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2020 w wysokości 57.260.181,90 PLN wraz z propozycją jego podziału w następujący sposób:

– dywidenda w kwocie 37 493 875,00 PLN tj. 25,00 PLN na akcję,
– kapitał zapasowy w kwocie : 19 766 306,90 PLN.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/wawel-sa-deklaracja-dywidendy-rekomendacja-rady-nadzorczej-emitenta-2021-02-26-1617

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy