Venture INC ASI S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej (2021-02-26 20:57)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaVenture INC ASI S.A.TematPrzyjęcie polityki dywidendowejPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26.02.2021podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki .
Zgodnie z założeniami Zarząd począwszy od wyników Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.  zamierza każdorazowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Założeniem Polityki Dywidendowej jest dokonywanie przez Spółkę wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku Spółki i możliwości finansowych Spółki, zawsze z zastrzeżeniem i przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa, określających ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, w szczególności ograniczenia,

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/venture-inc-asi-sa-przyjecie-polityki-dywidendowej-2021-02-26-2057

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy