POLENERGIA: REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A. (2021-02-26 13:29)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaPOLENERGIATematREZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Zarząd Polenergia S.A. (“Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, przez p. Briana Bode.

podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA(pełna nazwa emitenta)PO

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/polenergia-rezygnacja-z-pelnienia-funkcji-czlonka-rady-nadzorczej-polenergia-sa-2021-02-26-1329

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy