MOSTALZAB: raport finansowy (2021-02-26 18:30)

Spis załączników:20210226_183020_1781130893_Pismo_Prezesa_do_Akcjonariuszy.xhtml20210226_183020_1781130893_MZ_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml20210226_183020_1781130893_MZ_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades20210226_183020_1781130893_msz-2021-01-14.zip20210226_183020_1781130893_msz-2021-01-14.zip.xades20210226_183020_1781130893_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_MZ_za_2020.xhtml20210226_183020_1781130893_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_MZ_za_2020.xhtml.xades20210226_183020_1781130893_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_KA.xhtml20210226_183020_1781130893_Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan.xhtml20210226_183020_1781130893_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_audytora.xhtml20210226_183020_1781130893_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_audytora.xhtml.xadesFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport roczny SRR 2020(rok) (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/mostalzab-raport-finansowy-2021-02-26-1830

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy