MODE S.A.: Podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet (2021-02-26 13:29)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaMODE S.A.TematPodpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji Term SheetPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Mode) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Sygnis New Technologies) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet).
W Term Sheet Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Mode (jako spółki przejmującej) z Sygnis New Technologies (jako spółką przejmowaną) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Sygnis New Technologies na Mode za akcje, które Mode wyda wspólnikom Sygnis New Technologies (połączenie przez przejęcie; dalej: Tr

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/mode-sa-podpisanie-porozumienia-o-podstawowych-warunkach-transakcji-term-sheet-2021-02-26-1329

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy