ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy (2021-02-26 18:41)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaML SYSTEM S.A.TematZawarcie znaczącej umowy Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowy na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie systemu do enkapsulacji oraz myjni do szkła. Łączna wartość umów to 3.728.000,00 złotych netto. Umowy zostały zawarte w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/ml-system-sa-zawarcie-znaczacej-umowy-2021-02-26-1841

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy