MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: Otrzymanie postanowień o wpisie do rejestru zastawów (2021-02-26 19:03)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaMCI.PRIVATE VENTURES FIZTematOtrzymanie postanowień o wpisie do rejestru zastawówPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (,,Emitent”) reprezentowany przez Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy – Rejestr Zastawów z dnia 18 lutego 2021 r. o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na wierzytelnościach z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach Emitenta (,,Zastaw 1”).
Zastaw 1 został ustanowiony na rzecz Raiffeisen Bank International AG w wykonaniu umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego na łączną kwotę 29.000.000 EUR (,,U

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/mciprivate-ventures-fiz-otrzymanie-postanowien-o-wpisie-do-rejestru-zastawow-2021-02-26-1903

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy