MBF GROUP S.A.: Wynik finansowy spółki zależnej po IV kwartale 2020 r. – aktualizacja (2021-02-26 09:50)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaMBF GROUP S.A.TematWynik finansowy spółki zależnej po IV kwartale 2020 r. – aktualizacjaPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI 3/2021 z dn. 25 stycznia 2021 roku zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2021 roku otrzymał od podmiotu zależnego od Emitenta – spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“MBF-IK”, “Spółka zależna”) zaktualizowany raport dotyczący wyniku finansowego Spółki zależnej po IV kwartale 2020 roku. Przekazane sprawozdanie jest wynikiem wdrożenia w lutym bieżącego roku dedykowanego systemu rozliczającego transakcje zgodnie z przekazywanym przez dom maklerski lub firmę inwestycyjną formatem danym.

Zgodnie z przekazaną info

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/mbf-group-sa-wynik-finansowy-spolki-zaleznej-po-iv-kwartale-2020-r-aktualizacja-2021-02-26-0950

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy