GLOBAL COSMED S.A.: Rewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rok (2021-02-26 10:06)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaGLOBAL COSMED S.A.TematRewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rokPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. przekazuje do publicznej wiadomości rewizję prognozy wyników finansowych na 2020 rok:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 365 mln zł.
Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 43 mln zł.

EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Rewizja prognozy jest spowodowana wyższą niż oczekiwano realizacją sprzedaży. Zaprezentowane dane są najlepszym szacunkiem Zarządu na dzień 26 lutego 2021 roku i będą podlegały dalszym analizom w ramach przygotowania przez Spółkę

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/global-cosmed-sa-rewizja-prognozy-wynikow-finansowych-na-2020-rok-2021-02-26-1006

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy