DOM LEKARSKI S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z ABC Medicover Holdings B.V. jako pożyczkodawcą (2021-02-26 17:55)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021

Data sporządzenia: 2021-02-26Skrócona nazwa emitentaDOM LEKARSKI S.A.TematZawarcie umowy pożyczki z ABC Medicover Holdings B.V. jako pożyczkodawcąPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o zawarciu pomiędzy Spółką (jako pożyczkobiorcą) oraz ABC Medicover Holdings B.V., spółką utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA Eindhoven, Holandia, wpisaną do rejestru KvK pod numerem 33266344 („Medicover”), jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki na kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych (odpowiednio „Pożyczka” lub „Umowa Pożyczki”).

Celem udzielenia Pożyczki jest umożliwienie Spółce wykonania określonych w Umowie Pożyczki, bieżących i zaległych zobowiązań wobec kontrahentów

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/dom-lekarski-sa-zawarcie-umowy-pozyczki-z-abc-medicover-holdings-bv-jako-pozyczkodawca-2021-02-26-1755

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy