APATOR: Nabycie akcji własnych (2021-02-26 18:34)

Spis załączników:20210226_183447_0922322254_Zalacznik_RB_12_2021_wykaz_transakcji_17-26.02.2021.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021Data sporządzenia:2021-02-26Skrócona nazwa emitentaAPATORTematNabycie akcji własnychPodstawa prawnaInne uregulowania
Treść raportu:Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 31/VII/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku, Emitent w dniach 17-26 lutego 2021 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
– w dniu 17 lutego 2021 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
– w dniu 26 lutego 2021 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/apator-nabycie-akcji-wlasnych-2021-02-26-1834

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy