PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych (2021-02-25 08:46)

Spis załączników:20210225_084638_0220094579_RB_40_2021_PMPG_zestawienie_transakcji_24.02.2021.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021Data sporządzenia:2021-02-25Skrócona nazwa emitentaPMPG POLSKIE MEDIATematNabycie akcji własnychPodstawa prawnaInne uregulowania
Treść raportu:Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 24 lutego 2021 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 15 stycznia 2019 roku, akcji własnych Emitenta.

DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył w dniu 24 lutego 2021 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2000 akcji własnych (kod ISIN: P

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/pmpg-polskie-media-nabycie-akcji-wlasnych-2021-02-25-0846

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy