OPEN FINANCE S.A.: NIEZREALIZOWANIE CZĘŚCI POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ (2021-02-25 20:01)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021

Data sporządzenia: 2021-02-25Skrócona nazwa emitentaOPEN FINANCE S.A.TematNIEZREALIZOWANIE CZĘŚCI POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. informuje o niezrealizowaniu w dniu dzisiejszym tj. 25 lutego 2021 r. postanowienia umownego w przedmiocie spłaty raty kapitałowej pożyczki udzielonej na podstawie Umowy pożyczki zawartej dnia 18 lutego 2019 r. w kwocie 666 666,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych), powiększonej o odsetki należne wg stanu na dzień 25 lutego 2021 r. w wysokości 3 997,99 zł (słownie: t

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/open-finance-sa-niezrealizowanie-czesci-postanowien-umowy-znaczacej-2021-02-25-2001

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy