MODERN COMMERCE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej (2021-02-25 16:54)

Spis załączników:20210225_165454_0243270295_zalacznik_do_raportu_nr_6.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021Data sporządzenia:2021-02-25Skrócona nazwa emitentaMODERN COMMERCE S.A.TematOtrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanejPodstawa prawnaArt. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż do Spółki dnia 25 lutego 2021 r. wpłynęło powiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez podmiot Mirallia Holdco SA – podmiot, którego znaczącym akcjonariuszem jest Członek Zarządu Emitenta, Pan Marek Dabrowski.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.
ZałącznikiPlikOpiszałacznik do raportu nr 6.pdfMESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. kla

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/modern-commerce-sa-otrzymanie-zawiadomienia-o-transakcji-osoby-zobowiazanej-2021-02-25-1654

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy