Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach (2021-02-25 20:59)

Spis załączników:20210225_205953_0257705231_MDB_210225_zawiadomienie_69_JCiszewski.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021Data sporządzenia:2021-02-25Skrócona nazwa emitentaMedicofarma Biotech S.A.TematZawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosachPodstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:Zarząd spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiającym jest Pan January Ciszewski.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.ZałącznikiPlikOpisMD

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/medicofarma-biotech-sa-zawiadomienie-akcjonariusza-w-sprawie-zmiany-udzialu-w-glosach-2021-02-25-2059

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy