mBank: Zwołanie XXXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. (2021-02-25 17:29)

Spis załączników:20210225_172938_0874093094_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_XXXIV_ZWZ_mBanku_S.A..pdf20210225_172938_0874093094_Announcement_of_the_Management_Board_on_convening_XXXIV_OGM_of_mBank_S.A..pdf20210225_172938_0874093094_Regulamin_udzialu_w_Walnym_Zgromadzeniu_mBank_S.A._przy_wykorzystaniu_srodkow_komunikacji_elektronicznej.pdf20210225_172938_0874093094_Rules_of_Participation_in_a_General_Meeting_of_mBank_S.A._with_the_Use_of_Means_of_Electronic_Communication.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021Data sporządzenia:2021-02-25Skrócona nazwa emitentamBankTematZwołanie XXXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Banku, niniejszym zwołuje XXXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie (“ZWZ”).

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/mbank-zwolanie-xxxiv-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-mbanku-sa-2021-02-25-1729

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

EUROTEL S.A.: raport finansowy (2021-03-30 21:58)

Spis załączników:20210330_215830_1860107641_Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_Eurotel_signed.pdf20210330_215830_1860107641_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_2020_rok-sig-sig-sig.pdf20210330_215830_1860107641_List_Prezesa_Grupa_Kapitalowa_Eurotel_SA.pdf20210330_215830_1860107641_Oswiadczenie_Zarzadu_dot._sprawozdan_GK.pdf20210330_215830_1860107641_Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf20210330_215830_1860107641_Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_2020.pdf20210330_215830_1860107641_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Eurotel_za_2020_rok-sig-sig.pdf20210330_215830_1860107641_Raport_o_zasadach_ladu_korporacyjnego.pdf20210330_215830_1860107641_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_KA.pdfFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport roczny RS 2020(rok) (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji…