KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Schweppes International Limited w zakresie produkcji napojów w puszkach i szklanych butelkach (2021-02-25 22:31)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021

Data sporządzenia: 2021-02-25Skrócona nazwa emitentaKRYNICA VITAMIN S.A.TematZawarcie umowy ramowej z Schweppes International Limited w zakresie produkcji napojów w puszkach i szklanych butelkachPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. zawarł z Schweppes International Limited z siedzibą w Londynie („Zamawiający”) umowę ramową w zakresie produkcji napojów bezalkoholowych w puszkach i szklanych butelkach oraz ich pakowania i dostawy („Umowa ramowa”).
Umowa ramowa została zawarta na okres 5 lat i będzie ulegać przedłużeniu o kolejny rok do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. W ramach Umowy ramowej dostawy napojów na rzecz i pod marką Zamawiającego będą odbywały się na podstawie uzgodnionej specyfikacji produktów oraz w odpowi

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/krynica-vitamin-sa-zawarcie-umowy-ramowej-z-schweppes-international-limited-w-zakresie-produkcji-napojow-w-puszkach-i-szklanych-butelkach-2021-02-25-2231

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy