GETIN NOBLE BANK S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Banku (2021-02-25 17:06)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021

Data sporządzenia: 2021-02-25Skrócona nazwa emitentaGETIN NOBLE BANK S.A.TematRezygnacja Członka Zarządu BankuPodstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Getin Noble Bank S.A. (“Bank”) informuje, że dziś tj. 25 lutego 2021 r. powziął informację o złożeniu rezygnacji przez Pana Jerzego Pruskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku oraz udziału w Zarządzie Banku ze skutkiem na dzień 25 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/getin-noble-bank-sa-rezygnacja-czlonka-zarzadu-banku-2021-02-25-1706

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy