DREWEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2021 roku (2021-02-25 17:01)

Spis załączników:20210225_170106_0866342738_2021-02-25_Drewex_S.A._-_Ogloszenie_o_NWZ.pdf20210225_170106_0866342738_2021-02-25_Drewex_S.A._-_Uchwaly_NWZ.pdf20210225_170106_0866342738_2021-02-25_-_Drewex_S.A._-_Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf20210225_170106_0866342738_2021-02-25_Drewex_S.A._-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf20210225_170106_0866342738_2021-02-25_Drewex_S.A._-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2020Data sporządzenia:2021-02-25Skrócona nazwa emitentaDREWEX S.A.TematOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2021 rokuPodstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzie

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/drewex-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-25-marca-2021-roku-2021-02-25-1701

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy