CPD S.A.: Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (2021-02-25 18:33)

Spis załączników:20210225_183311_0305029180_Cooperatieve_Laxey_Worldwide_Notification_Letter.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021Data sporządzenia:2021-02-25Skrócona nazwa emitentaCPD S.A.TematZawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o oferciePodstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że wczoraj Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Cooperatieve Laxey Worldwide.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.
ZałącznikiPlikOpisCooperatieve Laxey Worldwide Notification Letter.pdfZawiadomienie CLW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CPD S.A

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/cpd-sa-zawiadomienia-od-akcjonariuszy-w-trybie-art-69-ustawy-o-ofercie-2021-02-25-1833

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy