COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW (2021-02-25 14:06)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr44/2021

Data sporządzenia: 2021-02-25Skrócona nazwa emitentaCOLUMBUS ENERGY S.A.TematZawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MWPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 24 lutego 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus SPV-1) oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus SPV-2; łącznie zwane Columbus SPV) zawarły umowy (dalej: Umowy), których przedmiotem jest zakup łącznie 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW (dalej: Projekty), z tego 5 MW z wy

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/columbus-energy-sa-zawarcie-umow-nabycia-przez-spolki-wchodzace-w-sklad-grupy-kapitalowej-columbus-energy-tj-columbus-spv-1-sp-z-oo-oraz-columbus-spv-2-sp-z-oo-13-projektow-farm-fotowoltaicznych-o-lacznej-mocy-do-14-mw-2021-02-25-1406

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy