BERG HOLDING S.A.: Aktualizacja planowanej strategia działalności Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółki zależnej Emitenta (2021-02-25 12:35)

Spis załączników:20210225_123514_0526035353_farmy_fotowoltaiki_strategia_2021-2023_pl.pdf20210225_123514_0526035353_farmy_fotowoltaiki_strategy_2021-2023_en.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021Data sporządzenia:2021-02-25Skrócona nazwa emitentaBERG HOLDING S.A.TematAktualizacja planowanej strategia działalności Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółki zależnej EmitentaPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 45/2020 informuje, o aktualizacji planowanej strategii działalności spółki zależnej Emitenta – Farmy Fotowoltaiki S.A. [Farmy Fotowoltaiki, Spółka zależna] obejmującej nową perspektywę czasową.

Strategia Farmy Fotowoltaiki na lata 2021-2023 zakłada:

1. pozyskanie w 2021 roku kapitału zewnętrznego od 4.000.000 zł do 10.000.000 zł na sfinansowanie bieżącej działal

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/berg-holding-sa-aktualizacja-planowanej-strategia-dzialalnosci-farmy-fotowoltaiki-sa-spolki-zaleznej-emitenta-2021-02-25-1235

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

HANDLOWY: raport finansowy (2021-03-24 17:26)

Spis załączników:20210324_172656_0037900007_1_BHW_B48438_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml20210324_172656_0037900007_1_BHW_B48438_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades20210324_172656_0037900007_2_Raport_finansowy_2020_List_Prezesa_Zarzadu_jedn.xhtml20210324_172656_0037900007_3_solo_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml20210324_172656_0037900007_3_solo_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.XAdES20210324_172656_0037900007_4_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml20210324_172656_0037900007_4_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES20210324_172656_0037900007_5_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml20210324_172656_0037900007_5_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml.XAdES20210324_172656_0037900007_6_Ocena_Rady_Nadzorczej_-_para_70_i_71_Rozp_o_raportach_biezacych.xhtml20210324_172656_0037900007_7_Ocena_Rady_Nadzorczej_dot_sprawozdan.xhtml20210324_172656_0037900007_8_Informacja_Zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlFALSEskorygowanyKOMISJ Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/handlowy-raport-finansowy-2021-03-24-1726