ASBISc: raport finansowy (2021-02-25 00:04)

Spis załączników:20210225_000418_1422311166_Consolidated_interim_report_for_Q4_2020.pdf20210225_000418_1422311166_Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_IV_kw._2020.pdfFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport kwartalny QS 4/2020(kwartał) (rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSRw walucie USDdata przekazania: 2021-02-25ASBISc ENTERPRISES PLC(pełna nazwa emitenta)ASBIScInformatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)4102Limassol(kod pocztowy)(miejscowość)Kolonakiou Street43(ulica)(numer)(telefon)(fax)(e-mail)(www)CY99000115MHE 75069(NIP)(REGON) WYBRANE DAN

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/asbisc-raport-finansowy-2021-02-25-0004

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy