AMREST: raport finansowy (2021-02-25 19:53)

Spis załączników:20210225_195334_1360368282_259400T6ZDQIMDBGDN42-2020-12-31.xhtmlFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport roczny RR 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31zawierający sprawozdanie finansowe według MSRw walucie EURdata przekazania: 2021-02-25AmRest Holdings SE(pełna nazwa emitenta)AMRESTSpożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)28046Madrid(kod pocztowy)(miejscowość)Paseo de la Castellana163(ulica)(numer)071 386 1235071 386 1060(telefon)(fax)ir@amrest.euwww.amrest.eu(e-mail)(www)1010002998020891041(NIP)(REGON)259400T6ZDQIMDBGDN42A88063979(LEI) (KRS)(firma audytorska) WYBRANE DAN

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/amrest-raport-finansowy-2021-02-25-1953

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy