SMS KREDYT HOLDING S.A.: Odwołanie Dodatkowego Dnia Wykupu (2021-02-24 21:17)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021

Data sporządzenia: 2021-02-24Skrócona nazwa emitentaSMS KREDYT HOLDING S.A.TematOdwołanie Dodatkowego Dnia WykupuPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. “Emitent”, informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 roku Zgromadzenie Inwestorów funduszu KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty „Fundusz”, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem podjęło uchwałę o odwołaniu Dodatkowego Dnia Wykupu. Tym samym żądanie wykupu 3.000 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, z których Emitent miał otrzymać kwotę około 365.000 zł, a o którym informował raportem ESPI 7/2021 nie zostanie spełnione.
Emitent informuje, iż podobna kwota tj. kwota 346.669,35 zł zostanie wypłacona Emitentowi poprzez dokonanie wypłaty dochodu Funduszu na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały Zgrom

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/sms-kredyt-holding-sa-odwolanie-dodatkowego-dnia-wykupu-2021-02-24-2117

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

INTERCARS: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars. (2021-04-08 16:20)

Spis załączników:20210408_162013_1430375216_RB_6_ZALACZNIK_informacja_o_miesiecznych_przychodach_ze_sprzedazy_Grupy_Kapitalowej_IC_03.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr6/2021Data sporządzenia:2021-04-08Skrócona nazwa emitentaINTERCARSTematInformacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter…