POLNORD: Unieważnienie istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i serii B (2021-02-24 18:59)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Unieważnienie istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie („Akcjonariusz”) wniosek o podjęcie przez Zarząd Spółki, uchwały w przedmiocie:
1) unieważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i B, obejmujących:
– 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii A; oraz
– 4.110 (cztery tysiące sto dziesięć) akcji serii B;
a także
2) wydania Akcjonariuszowi w mi

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/polnord-uniewaznienie-istniejacych-dokumentow-akcji-spolki-na-okaziciela-serii-a-i-serii-b-2021-02-24-1859

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy