PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych (2021-02-24 10:51)

Spis załączników:20210224_105135_1364012144_RB_38_2021_PMPG_zestawienie_transakcji_22.02.2021.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021Data sporządzenia:2021-02-24Skrócona nazwa emitentaPMPG POLSKIE MEDIATematNabycie akcji własnychPodstawa prawnaInne uregulowania
Treść raportu:Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 22 lutego 2021 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 15 stycznia 2019 roku, akcji własnych Emitenta.

DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył w dniu 22 lutego 2021 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3870 akcji własnych (kod ISIN: P

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/pmpg-polskie-media-nabycie-akcji-wlasnych-2021-02-24-1051

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy