P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane (2021-02-24 15:47)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021

Data sporządzenia: 2021-02-24Skrócona nazwa emitentaP.A. NOVA S.A.TematZawarcie umowy o roboty budowlanePodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd P.A. NOVA S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 24.02.2021 r. do siedziby Spółki wpłynęła umowa o roboty budowlane (“Umowa”) zawarta pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako „Wykonawcą” i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu jako „Inwestorem”, której przedmiotem jest przebudowa obiektu handlowego.

Wartość netto wynagrodzenia Emitenta z tytułu Umowy stanowi 4% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).

Zakończenie przebudowy obiektu ma nastąpić do dnia 05.08.2021 r.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowy

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/pa-nova-sa-zawarcie-umowy-o-roboty-budowlane-2021-02-24-1547

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy