MO-BRUK S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (2021-02-24 12:58)

Spis załączników:20210224_125814_2048760252_2021_PTE_09.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021Data sporządzenia:2021-02-24Skrócona nazwa emitentaMO-BRUK S.A.TematZmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz EmerytalnyPodstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:Zarząd Mo-BRUK SA (“Spółka”) przekazuje do wiadomości w nawiązując do raportu bieżącego 54/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku, że w dniu 23 lutego 2021 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (“OFE”) zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki, p

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/mo-bruk-sa-zmiana-stanu-posiadania-akcji-mo-bruk-sa-przez-nationale-nederlanden-otwarty-fundusz-emerytalny-2021-02-24-1258

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy