G-ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. (2021-02-24 08:39)

Spis załączników:20210224_083933_0188207769_MAR_GC_23.02.2021.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021Data sporządzenia:2021-02-24Skrócona nazwa emitentaG-ENERGY S.A.TematZawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.Podstawa prawnaArt. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (“Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje , że 22 lutego 2021 roku w godzinach popołudniowych do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Grzegorza Cete

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/g-energy-sa-zawiadomienie-w-trybie-art19-ust1-rozporzadzenia-mar-2021-02-24-0839

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy