DEKPOL S.A.: Ostateczny przydział obligacji serii K (2021-02-24 14:04)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021

Data sporządzenia: 2021-02-24Skrócona nazwa emitentaDEKPOL S.A.TematOstateczny przydział obligacji serii K Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczącego uchwały o warunkowym przydziale obligacji serii K („Obligacje”), Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lutego 2021 r. powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał ostatecznego rozrachunku Obligacji i tym samym emisja obligacji serii K doszła do skutku.

W nawiązaniu do informacji przekazanej w ww. raporcie bieżącym nr 9/2021, iż Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, Zarząd Spółki wskazuje, iż w dniu 22 lutego 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 166/2021 w sprawie wprowadzenia tych Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż wobec opłacenia części obligacji serii K poprzez potrącenia wierzytelności z tytułu obligacji serii G i H, łączna liczba obligacji serii G i H pozostających do wykupu wynosi 52.451 (43.009 obligacji serii G oraz 9.442 obligacji serii H).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)83-251Pinczyn(kod pocztowy)(miejscowość)Gajowa31(ulica)(numer)+48 58 56 01060(telefon)(fax)dekpol@dekpol.plwww.dekpol.pl(e-mail)(www)5922137980220341682(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2021-02-24Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin
Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/dekpol-sa-ostateczny-przydzial-obligacji-serii-k-2021-02-24-1404

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy