CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie spółki NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (2021-02-23 23:04)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-02-23Skrócona nazwa emitentaCREATIVEFORGE GAMES S.A.TematZawiązanie spółki NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawiePodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 23.02.2021 r. Emitent wraz z Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innymi podmiotami zawiązał spółkę akcyjną pod nazwą: NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NPC Games”), która będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji wieloplatformowych gier komputerowych.
Kapitał zakładowy NPC Games wynosi: 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje NPC Games zostały objęte w następujący sposób:
a) CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawi

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/creativeforge-games-sa-zawiazanie-spolki-npc-games-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-warszawie-2021-02-23-2304

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy