APATOR: Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 (2021-02-24 12:12)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021

Data sporządzenia: 2021-02-24Skrócona nazwa emitentaAPATORTematRekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Apator SA, działając zgodnie z realizowaną od lat polityką dzielenia się zyskami z Akcjonariuszami, rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1,20 zł brutto na jedną akcję.

Na poczet dywidendy z zysku za 2020 rok wypłacona została w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na akcję. Zarząd proponuje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,75 zł brutto na akcję.

Zarząd wskazuje, że niniejsza rekomendacja może ulec zmianie, a ostateczna propozycja w zakresie wysokości dywidendy uzależniona będzie od sytuacji rynkowej, w szczególności wpływu pandemii na działalnoś

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/apator-rekomendacja-zarzadu-apator-sa-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-z-zysku-za-rok-obrotowy-2020-2021-02-24-1212

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy