TECH INVEST GROUP S.A.: Rejestracja zmian statutu, w tym m.in. nowej nazwy Spółki oraz akcji serii I i J (2021-02-22 23:40)

Spis załączników:20210222_234055_1208382170_zmiany_statutu_rejestracja_2021-02-17.pdf20210222_234055_1208382170_statut_tekst_jednolity_rejestracja_2021-02-17.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021Data sporządzenia:2021-02-22Skrócona nazwa emitentaTECH INVEST GROUP S.A.TematRejestracja zmian statutu, w tym m.in. nowej nazwy Spółki oraz akcji serii I i JPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu przez Spółkę informacji, że w dniu 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w Rejestrze Przedsiębiorców KRS rejestracji następujących zmian statutu Spółki:

– zmiana nazwy (firmy) Emitenta z Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna na Erato Energy Alterna

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/tech-invest-group-sa-rejestracja-zmian-statutu-w-tym-min-nowej-nazwy-spolki-oraz-akcji-serii-i-i-j-2021-02-22-2340

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy