SMS KREDYT HOLDING S.A.: Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem (2021-02-22 22:06)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021

Data sporządzenia: 2021-02-22Skrócona nazwa emitentaSMS KREDYT HOLDING S.A.TematŻądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiemPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (“Emitent”), informuje, iż w dniu 22 lutego 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) żądanie wykupu 3.000 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii E. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok 365.790 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup nastąpi w Dodatkowym Dniu Wykupu. Zgrom

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/sms-kredyt-holding-sa-zadanie-wykupu-certyfikatow-inwestycyjnych-funduszu-ktorego-emitent-jest-czlonkiem-2021-02-22-2206

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy