POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 r. (2021-02-22 00:47)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-02-22Skrócona nazwa emitentaPOLKAP S.A.TematLista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 r.Podstawa prawnaArt. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:Zarządca Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie (“Spółka”) niniejszym informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 lutego 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

– Marek Sobieski – 1.715.542 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 88,70% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 24,37% ogólnej liczby głosów;
– ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej – 218.546 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,30% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,10%

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/polkap-sa-lista-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-w-dniu-15-lutego-2021-r-2021-02-22-0047

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy