COGNOR HOLDING S.A.: Informacja o znacznym pakiecie akcji w kapitale Emitenta (2021-02-22 18:14)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021

Data sporządzenia: 2021-02-22Skrócona nazwa emitentaCOGNOR HOLDING S.A.TematInformacja o znacznym pakiecie akcji w kapitale Emitenta Podstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 22 lutego 2021 roku otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie w trybie art. 65 Ustawy o ofercie
o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta przez „The Troesh Family Foundations” z siedzibą w 1370 Jet Stream Drive, Suite 100 Henderson, NV 89052, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: Akcjonariusz).
Zgodnie z zawiadomieniem:
a) Akcjonariusz nabył w dniu 16 lutego 2021 roku 19.227.196 akcji emisji nr 9 (dalej: Akcje) w wyniku konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na Akcje. Nabyte Akcje stanowią 11,34% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 19.227.

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/cognor-holding-sa-informacja-o-znacznym-pakiecie-akcji-w-kapitale-emitenta-2021-02-22-1814

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy