Bowim: Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (2021-02-22 15:16)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021

Data sporządzenia: 2021-02-22Skrócona nazwa emitentaBowimTematPodpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Spółki BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.02.2021 r. powziął informację o podpisaniu z dniem 22.02.2021 r. aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z dnia 29.08.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”).

Zgodnie z zawartym aneksem wydłużony został okres obowiązywania Umowy do dnia 16.04.2023 r. Bank będzie finansował wierzytelności Spółki, których termin płatności upływa najpóźniej w dniu 15.02.2023 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu dostępność finansowania może być na wniosek Spółki wydłużona na dalszy

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/bowim-podpisanie-aneksu-do-umowy-o-linie-faktoringu-odwrotnego-z-bankiem-ochrony-srodowiska-sa-2021-02-22-1516

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy